Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lechów, Lechów 131 (świętokrzyskie). Działki numer: 228, 169, 635

Lechów 131, 26-004, Lechów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-04
Sygnatura:  KMP 12/20
Obszar działki: 02,6000 ha
Cena wywołania: 3 846 zł
Cena oszacowania: 5 128 zł
Wadium: 513 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Paweł Kułaga

Kancelaria Komornicza, Nowy Świat 38/4, Kielce, 25-522 Kielce

tel. 413431203 / fax. 413431203

Sygnatura: KMP 12/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2022 o godz. 13:00w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVIII,  odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przyLechów 131,Lechów, 26-004 Bieliny, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział 1/48 w nieruchomości gruntowej, obręb 0007 Lechów, położonej pod adresem Lechów 131, gmina Bieliny, składającej się z następujących działek ewidencyjnych: nr 228 o powierzchni 2 ha, zabudowanej murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 60,92 m.kw. oraz zabudowaniami gospodarczymi, nr 169 o powierzchni 700 m.kw. oraz nr 635 o powierzchni 5 300 m.kw., dla której urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze:KI1L/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 5 128,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 846,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 512,80 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika).Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/KIELCE 17 1020 2629 0000 9202 0015 8733.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Kułaga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brynica, Brynica (świętokrzyskie). Działka numer: 367/19

Brynica, 26-065, Brynica, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 56 933 zł
Cena oszacowania: 75 911 zł

Grunt w miejscowości Janik, Leśna (świętokrzyskie). Działka numer: 164

Leśna, 27-415, Janik, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 3 981 zł
Cena oszacowania: 5 972 zł

Dom w miejscowości Podsadek, Podsadek 21 (świętokrzyskie). Działka numer: 80

Podsadek 21, 28-340, Podsadek, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 205 423 zł
Cena oszacowania: 308 135 zł