Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łazy, Kwiatowa 13a (mazowieckie). Działka numer: 476/3

Kwiatowa 13a, 05-552, Łazy, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-04
Sygnatura:  km 260/20
Obszar działki: 2455 m2
Cena wywołania: 467 250 zł
Cena oszacowania: 623 000 zł
Wadium: 62 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Joanna Gut - Ajdys

Kancelaria Komornicza, Młynarska 4F,  Piaseczno,   05-500 Piaseczno

tel. 22 406 01 34 / fax. 

Sygnatura: km 260/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Piasecznie Joanna Gut - Ajdys na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 04.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Kwiatowa 13a, 05-552 Łazy, dla której  (adres: ul.  , Łazy, 05-552 Łazy)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Łazy, gmina Lesznowola. Działka o numerze ewidencyjnym dz. ew. nr 476/3 o łącznej powierzchni 2455 m2. Na gruncie wzniesiony budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku, o powierzchni użytkowej 130,80 m2. Za budynkiem, w południowej części gruntu usytuowane są dwie wiaty nietrwale z gruntem związane oraz dwa niewielkie budynki o konstrukcji drewnianej. Kształt granic gruntu jest regularny, zbliżony do trapezu. Budynek ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Kwiatowej. Grunt jest ogrodzony, zagospodarowany. Dojście do budynku utwardzone kostką betonową.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  11.08.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 623 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 300,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 76 1020 1026 0000 18020285 5724 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Joanna Gut - Ajdys

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wolfganga Amadeusza Mozarta 10/319 (mazowieckie)

Wolfganga Amadeusza Mozarta 10/319, 02-736, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 71 000 zł
Cena oszacowania: 94 667 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1 (mazowieckie)

Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1, 02-954, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-02-10
e-licytacja
Cena wywołania: 36 375 zł
Cena oszacowania: 48 500 zł

Dom w miejscowości Żuromin, Cicha (mazowieckie). Działka numer: 3013

Cicha, 09-300, Żuromin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-07
Cena wywołania: 392 775 zł
Cena oszacowania: 523 700 zł