Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łążek, Łążek 1 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 171, 173/2

Łążek 1, 14-260, Łążek, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Sygnatura:  Km 3368/18
Obszar działki: 0,74 ha + 0,53 ha
Cena wywołania: 396 750 zł
Cena oszacowania: 529 000 zł
Wadium: 52 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Maciej Garczyński

Kancelaria Komornicza, Kopernika 4C, Iława,  14-200 Iława

tel. 666 045 775 / fax. 

Sygnatura: Km 3368/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* *********** położonej przy Łążek , 14-260 Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kopernika 4B, Iława, 14-200 Iława)  prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Działki gruntu (użytki rolne, przewaga IVa) nr. 171 (0,74 ha) oraz 173/2 (0,53 ha). Nieruchomość zabudowana stodołą o powierzchni 180 m kw., garażem o powierzchni użytkowej 165 m kw., budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 163,98 m kw. (bez części w stanie surowym i kotłowni - 86,68 m kw.).

Suma oszacowania wynosi 529 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 396 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 68 16001462 1819 4842 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kopernika 4B, Iława, 14-200  Iława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Garczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bielica, Bielica (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 73/3, 143/3

Bielica, 14-407, Bielica, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 164 250 zł
Cena oszacowania: 219 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Szczechy Małe, Szczechy Małe 39 (warmińsko-mazurskie)

Szczechy Małe 39, 12-200, Szczechy Małe, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 256 666 zł
Cena oszacowania: 385 000 zł

Dom w miejscowości Szczepkowo-Zalesie, Szczepkowo-Zalesie 15 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 114/1

Szczepkowo-Zalesie 15, 13-111, Szczepkowo-Zalesie, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 37 650 zł
Cena oszacowania: 50 200 zł