Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lasowice Wielkie, Ciarka 12B (opolskie). Działka numer: 278/46

Ciarka 12B, 46-282, Lasowice Wielkie, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-23
Sygnatura:  Km 2930/18
Obszar działki: 0,1080 ha
Cena wywołania: 183 000 zł
Cena oszacowania: 244 000 zł
Wadium: 24 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12,  Kluczbork,   46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55  / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: Km 2930/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-09-2022 o godz. 09:00  w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  Ciarka 12B, 46-282 Lasowice Wielkie , dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. M. Curie - Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 244 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS WOŁCZYN 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, Kluczbork, 46-200  Kluczbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wąsice, Opolska (opolskie). Działki numer: 533, 536, 537, 546, 604

Opolska, 46-250, Wąsice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 59 250 zł
Cena oszacowania: 79 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Opole, Zamiejska 79 (opolskie)

Zamiejska 79, 45-831, Opole, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 2 242 800 zł
Cena oszacowania: 2 990 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Szklary, Szklary 122a (opolskie)

Szklary 122a, 48-388, Szklary, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 59 933 zł
Cena oszacowania: 89 900 zł