Dodano dnia: 2021-11-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Laski, ul. Brzozowa 1 (mazowieckie). Działka numer: 2410

ul. Brzozowa 1, 05-080, Laski, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura:  Kmp 15/19
Obszar działki: 0,1483 ha
Cena wywołania: 768 000 zł
Cena oszacowania: 1 024 000 zł
Wadium: 102 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marek Michalewicz

Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa,  01-493 Warszawa

tel. 0224363874 / fax. 0224363875

Sygnatura: Kmp 15/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój 1152,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* **************** położonej przy ul. Brzozowa 1,Laski,  05-080 Izabelin, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawaprowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość położona jest w miejscowości Laski. Otoczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd realizowany jest poprzez drogę o nawierzchni asfaltowej - ulica Brzozowa. W ulicy znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Działka ogrodzona jest od strony ul. Brzozowej murem z kamienia z elementami stalowymi, od strony nieruchomości sąsiednich – ogrodzeniem z prętów stalowych w ramach (skorodowana – do wymiany) oraz częściowo murem pełnym. Na działce znajduje się również niecka basenowa, zdewastowana. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z garażem w piwnicy. Budynek wzniesiony w 1991r. o powierzchni użytkowej 181,84 m2 (pomiary dokonane podczas oględzin budynku). Budynek posiada 1,5 kondygnacji nadzemnych (1 kondygnacja pełna plus poddasze) oraz 1 kondygnację podziemną. W skład budynku wchodzą następujące pomieszczenia: Parter: garderoba, przedpokój, hol, salon z kominkiem, gabinet, kuchnia, spiżarka, wc, klatka schodowa; Poddasze: 2 pokoje z garderobami pod skosem dachu, pokój, łazienka, wc., hol. W salonie i gabinecie na parterze oraz w pokojach i holu na poddaszu podłoga w postaci parkietu dębowego, w kuchni, spiżarni, garderobie, holu i wc na parterze oraz łazience na poddaszu: terakota. Ściany w garderobie, korytarzu na parterze i klatce schodowej na wys. ok. 1,2m pokryte boazerią drewnianą, w łazience, wc i kuchni (nad szafkami) - glazura. Budynek ogrzewany za pomocą ogrzewania centralnego, gazowego, odparowanie ścieków – do kanalizacji miejskiej, woda z wodociągu miejskiego. W piwnicy na podłodze terakota. Z uwagi na niski stan wód gruntowych, piwnica jest okresowo zalewana – widoczne zacieki i zagrzybienie na ścianach. Garaż na poziomie piwnicy, lecz poza obrysem budynku. Na dachu wykonany jest taras, który przecieka – widoczne ślady zacieków i zagrzybienia na suficie garażu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Laski działka nr 2410 w Laskach, położona jest na terenie ozn. symbolem 3.MN-U, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Wyceniana nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Suma oszacowania wynosi 1 024 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 768 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 102 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 26 1240 6074 1111 0010 4748 6189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kocjana 3, Warszawa, 01-479  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Michalewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brzezinka, Brzezinka (mazowieckie). Działka numer: 74

Brzezinka, 05-480, Brzezinka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 106 500 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł

Grunt w miejscowości Gródek, Gródek (mazowieckie). Działka numer: 515/2

Gródek, 08-304, Gródek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 7 607 zł
Cena oszacowania: 10 143 zł

Mieszkanie w miejscowości Mińsk Mazowiecki, Siennicka 7/23 (mazowieckie)

Siennicka 7/23, 05-300, Mińsk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-14
Cena wywołania: 87 667 zł
Cena oszacowania: 131 500 zł