Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łapy, ul. Polna 5 (podlaskie). Działka numer: 1285

ul. Polna 5, 18-100, Łapy, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Sygnatura: II Co 2395/21
Obszar działki: 0,0704 ha
Cena wywołania: 47 728 zł
Cena oszacowania: 63 637 zł
Wadium: 6 365 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

II Co 2395/21

 

                                   OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr  XV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wys.1/3 w  nieruchomości stanowiącej działkę nr 1285 o pow.0,0704ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym w konstrukcji drewnianej ,parterowym z poddaszem nieużytkowym o pow.zabudowy- 63,00 m2 ,pow.użytk.-56,12m2 wybudowanym w 1935r. oraz budynkiem gospodarczym drewnianym,parterowym ( dawna letnia kuchnia ) ,wybudowanym ok.1935r.położonej  pod adresem: 18-100 Łapy,
ul. Polna 5, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/xxxxxxxx/8    będącego  własnością dłużnika: ********** ***********.
Suma oszacowania udziału wynosi 63 637,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi
47 727,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
6 363,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2395/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                           Komornik Sądowy
                                                                                                                           Agnieszka Kosacka-Bobier

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Artura Grottgera 4/22 (podlaskie)

Artura Grottgera 4/22, 15-213, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 56 404 zł
Cena oszacowania: 84 607 zł

Grunt w miejscowości Piecki, Piecki (podlaskie). Działka numer: 96/1

Piecki, 16-425, Piecki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 124 500 zł
Cena oszacowania: 166 000 zł

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik (podlaskie). Działka numer: 47

Kaletnik, 16-411, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 24 000 zł
Cena oszacowania: 36 000 zł