Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łapczyca, Łapczyca 555 (małopolskie). Działka numer: 1067/3

Łapczyca 555, 32-744, Łapczyca, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura:  KM 118/18
Obszar działki: 0,42 ha
Cena wywołania: 597 105 zł
Cena oszacowania: 796 141 zł
Wadium: 79 615 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/3,  Bochnia,   32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KM 118/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-07-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 119,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** ****** położonej przy  555, 32-744 Łapczyca , dla której  SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , BOCHNIA,  32-700 BOCHNIA prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1067/3 o powierzchni 0,42 ha położona jest w miejscowości Łapczyca, gmina Bochnia, powiat bocheński. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się w kierunku wschód – zachód ze znacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 555 i garażem. Dojazd do działki jednostronny od strony zachodniej pośrednio z drogi gminnej asfaltowej poprzez działki o numerach ewidencyjnych: nr 1067/4, nr 1067/5 (działki powstałe z podziału działki o numerze ewidencyjnym 1067/1), nr 1066/1 i nr 1067/2, po których ustanowiona jest bezpłatna służebność gruntowa przechodu, przejazdu i przegonu. Działka jest nie ogrodzona. Przy wjeździe postawione są jedynie murowane słupki obłożone kamieniem. Wjazd na nieruchomość utwardzony jest kamieniem. Podwórze porośnięte jest wykaszaną trawą oraz drzewami i krzewami ozdobnymi typu tuja. Pozostała część nieruchomości znajdująca się za budynkiem mieszkalnym porośnięta jest trawą oraz pojedynczymi drzewami iglastymi i liściastymi. Ponadto od strony wschodniej na działce znajduje się mur oporowy. Nieruchomość uzbrojona jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodno – kanalizacyjną gminną i gazową. Budynek mieszkalny jednorodzinny o numerze porządkowym 555 – wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 136,00 m2 i powierzchni użytkowej 187,67m2. Budowa budynku rozpoczęła się w 2006 roku. Wejście do budynku od strony zachodniej. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, kotłownia, łazienka, pokój, salon + jadalnia, kuchnia, spiżarka, pomieszczenie gospodarcze i hall + komunikacja, natomiast na poddaszu użytkowym mieszczą się: pomieszczenie gospodarcze, dwie łazienki, cztery sypialnie i hall. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Należy w nim wykonać elewację. Garaż – wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy ze strychem, dwustanowiskowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 59,50 m2 i powierzchni użytkowej 53,50 m2. Budowa budynku rozpoczęła się w 2006 roku. Wjazd do garażu od strony południowej. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Należy w nim wstawić drzwi oraz wykonać elewację.

Suma oszacowania wynosi 796 141,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 597 105,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 614,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP W BOCHNI 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kościuszki 4, Bochnia, 32-700 Bochnia można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.06.2022 12:00 - 12:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Drzymała

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wolbrom, Króla Kazimierza Wielkiego 5/2 (małopolskie)

Króla Kazimierza Wielkiego 5/2, 32-340, Wolbrom, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 106 500 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Zalas, Ludwika Siudy (małopolskie)

Ludwika Siudy, 32-067, Zalas, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 20 050 zł
Cena oszacowania: 40 100 zł

Dom w miejscowości Kluszkowce, Modrzewiowa 4 (małopolskie). Działka numer: 431

Modrzewiowa 4, 34-440, Kluszkowce, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 351 316 zł
Cena oszacowania: 468 422 zł