Dodano dnia: 2022-05-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łańcut, Zielona 6 (podkarpackie). Działka numer: 3594

Zielona 6, 37-100, Łańcut, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-19
Obszar działki: 0,0705 ha
Cena wywołania: 469 500 zł
Cena oszacowania: 626 000 zł
Wadium: 62 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.07.2022 roku o godz. 9:30 w sali nr 203 Sądu Rejonowego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 3594 o pow. 0,0705 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położona w miejscowości Łańcut, będąca własnością dłużnika **** ****. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr  RZ1A/xxxxxxxx/4 prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Znajdujący się na działce budynek mieszkalny o pow. użytk. 170,20m², wyposażony jest w instalacje: gazową, elektryczną, wod-kan. Ogrzewany jest kondensacyjnym, dwufunkcyjnym piecem gazowym zlokalizowanym w kotłowni, a ponadto w salonie usytuowany jest kominek. Budynek mieszkalny jest piętrowy (parter i poddasze), częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek mieszkalny został wybudowany w 1963 roku, natomiast w latach 2010-2012 poddany był akcji rozwojowej polegającej na rozbudowie i nadbudowie. W wyniku przeprowadzonych prac wykonano adaptację przestrzeni strychowej na celem mieszkalne. Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy o pow. użytk. 24m², pełniący funkcję garażu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 626.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 469.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 62.600,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy GKm 354/19).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 

Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą mieszkania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łańcut, gen. Maczka 4/23 (podkarpackie)

gen. Maczka 4/23, 37-100, Łańcut, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 107 475 zł
Cena oszacowania: 143 300 zł

Dom w miejscowości Łańcut, Zielona 6 (podkarpackie). Działka numer: 3594

Zielona 6, 37-100, Łańcut, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 521 250 zł
Cena oszacowania: 695 000 zł

Dom w miejscowości Łańcut, Wąska 24A (podkarpackie). Działka numer: 2321/3

Wąska 24A, 37-100, Łańcut, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 232 746 zł
Cena oszacowania: 267 676 zł