Dodano dnia: 2022-02-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łagowiec, Łagowiec 53 (lubuskie). Działka numer: 181

Łagowiec 53, 66-320, Łagowiec 53, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-29
Sygnatura:  Km 243/17
Obszar działki: 0,2800 ha
Cena wywołania: 96 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł
Wadium: 14 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Radosław Brzeźniak

Kancelaria Komornicza, Piastowska 32, Międzyrzecz,  66-300 Międzyrzecz

tel. 0957423067 / fax. 0957411843

Sygnatura: Km 243/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 4,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ******* położonej przy  ,Łagowiec 53,  66-320 Trzciel, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Sulęcinie 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300  Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Radosław Brzeźniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kuligowo, Kuligowo (lubuskie). Działka numer: 165/17

Kuligowo, 66-300, Kuligowo, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 766 500 zł
Cena oszacowania: 1 022 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Ignacego Krasickiego 39/6 (lubuskie)

Ignacego Krasickiego 39/6, 65-512, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 204 150 zł
Cena oszacowania: 272 200 zł

Dom w miejscowości Zielona Góra, Drzonków-Strumykowa 5 (lubuskie). Działki numer: 582, 370/12

Drzonków-Strumykowa 5, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 106 313 zł
Cena oszacowania: 141 750 zł