Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lądek-Zdrój, ul. Fabryczna 1A (dolnośląskie). Działka numer: 304/14

ul. Fabryczna 1A, 57-540, Lądek-Zdrój, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-12
Sygnatura:  Km 3231/19
Obszar działki: 0,0342 ha
Cena wywołania: 286 667 zł
Cena oszacowania: 430 000 zł
Wadium: 43 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Jarosław Bartecki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko,  57-300 Kłodzko

tel. 74 8691890,  / fax. 74 8665994

Sygnatura: Km 3231/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 129,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********** ******** położonej przy ul. Fabryczna , 57-540 Lądek-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzkoprowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 430 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 2030 0045 1110 0000 0252 5970.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300  Kłodzko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Bartecki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zgorzelec, Romualda Traugutta 65 (dolnośląskie). Działka numer: 44

Romualda Traugutta 65, 59-900, Zgorzelec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 476 250 zł
Cena oszacowania: 635 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Lubań, 7 Dywizji 4/L1 (dolnośląskie)

7 Dywizji 4/L1, 58-900, Lubań, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 219 750 zł
Cena oszacowania: 293 000 zł

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Liliowa 6 (dolnośląskie). Działka numer: 203

Liliowa 6, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 48 125 zł
Cena oszacowania: 64 167 zł