Dodano dnia: 2022-04-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kwieciszewo, Kwieciszewo 76/2 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 90/1, 90/4

Kwieciszewo 76/2, 88-321, Kwieciszewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-27
Sygnatura:  Km 1765/20
Obszar działki: 0,1315 ha
Cena wywołania: 105 333 zł
Cena oszacowania: 158 000 zł
Wadium: 15 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Izabela Podgórska-Wójtowicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 25, Mogilno,  88-300 Mogilno

tel. 52 302 00 64 / fax. 52 302 00 64

Sygnatura: Km 1765/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 MOGILNO, pokój 14,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** **** położonej przy  , 88-321 Kwieciszewo, dla której SĄD REJONOWY W MOGILNIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. SĄDOWA 21, Mogilno, 88-300 MOGILNO)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 158 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 21, MOGILNO, 88-300  Mogilno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Izabela Podgórska-Wójtowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grudziądz, Głowackiego 8/1 (kujawsko-pomorskie)

Głowackiego 8/1, 86-300, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 15 225 zł
Cena oszacowania: 20 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Grudziądz, Mikołaja z Ryńska 2/16 (kujawsko-pomorskie)

Mikołaja z Ryńska 2/16, 86-300, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 138 750 zł
Cena oszacowania: 185 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Siniarzewo, Siniarzewo 60 (kujawsko-pomorskie)

Siniarzewo 60, 87-705, Siniarzewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 211 500 zł
Cena oszacowania: 282 000 zł