Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kwidzyn, Malborska 9 (pomorskie). Działka numer: 156

Malborska 9, 82-500, Kwidzyn, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Sygnatura:  KM 2709/11
Obszar działki: 0,0311 ha
Cena wywołania: 281 250 zł
Cena oszacowania: 375 000 zł
Wadium: 37 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Maciej Czop zastępca Kazimierz Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 27, Kwidzyn,  82-500 Kwidzyn

tel. (55)2797344 / fax. (55)2797344

Sygnatura: KM 2709/11
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop zastępca Kazimierz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ************* położonej przy Malborska 9, 82-500 Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 30A, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 156 o powierzchni 0,0311 ha, położona w Kwidzynie, przy ul. Malborskiej 9, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/xxxxxxxx/4, będąca własnością dłużników: ************ na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 117 m2. Budynek w kompleksie zabudowy szeregowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 375 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 281 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS KWIDZYN 54 8300 0009 0006 0280 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Plebiscytowy 1, Kwidzyn, 82-500  Kwidzyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Czop zastępca Kazimierz Zakrzewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kwidzyn, Baczyńskiego 6/22 (pomorskie)

Baczyńskiego 6/22, 82-500, Kwidzyn, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 147 675 zł
Cena oszacowania: 196 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Kwidzyn, Sokola 14/27 (pomorskie)

Sokola 14/27, 82-500, Kwidzyn, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 208 125 zł
Cena oszacowania: 277 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Kwidzyn, Grudziądzka 46/1a (pomorskie)

Grudziądzka 46/1a, 82-500, Kwidzyn, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 85 050 zł
Cena oszacowania: 113 400 zł