Dodano dnia: 2022-05-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kurzelów, Księdza Henryka Witczyka 8 (świętokrzyskie). Działka numer: 663

Księdza Henryka Witczyka 8, 29-100, Kurzelów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-19
Sygnatura:  KM 920/18
Obszar działki: 0,14 ha
Cena wywołania: 67 500 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł
Wadium: 9 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza, Os. Broniewskiego 14, Włoszczowa,  29-100 Włoszczowa

tel. 41 3942825 / fax. 413942825

Sygnatura: KM 920/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Kurzelów gm. Włoszczowa,  29-100 Włoszczowa, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , WŁOSZCZOWA, 29-100 WŁOSZCZOWAprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr 663 o powierzchni 0,14 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu , od strony północnej o szerokości ok. 38m oraz od strony południowej o szerokości ok. 33m, w terenie płaskim. Zabudowania zlokalizowane są na działce nr 663 Budynek mieszkalny jednorodzinnym parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 70,15m2, murowany, wybudowany w 1967r. (wg karty budynku). Budynek stodoły drewniany o pow. zabudowy 148m2 wybudowany w 1967r. (wg karty budynku). Budynek obory murowany z kamienia tynkowany o pow. zabudowy 85m2 wybudowany w 1967r. Działka ogrodzona tj. z trzech stron ogrodzenie sąsiada (wg informacji), od frontu stare ogrodzenie stanowi przęsła metalowe na słupkach betonowych oraz nowa brama podwójna i furtka - metalowe. Na działce szambo, trawa, kilka krzewów.

Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 35109020400000000110643634.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kusocińskiego 11, Włoszczowa, 29-100  Włoszczowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Sadlik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Rytwiany, Podborek 6A (świętokrzyskie)

Podborek 6A, 28-236, Rytwiany, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 220 000 zł
Cena oszacowania: 330 000 zł

Grunt w miejscowości Ciosowa, Ciosowa (świętokrzyskie). Działki numer: 254, 237

Ciosowa, 26-085, Ciosowa, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 45 483 zł
Cena oszacowania: 60 645 zł

Grunt w miejscowości Rybnica, Rybnica (świętokrzyskie). Działki numer: 48, 38/4, 182

Rybnica, 27-640, Rybnica, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 6 685 zł
Cena oszacowania: 13 370 zł