Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kucice, Kucice 15 (mazowieckie). Działka numer: 32/1

Kucice 15, 09-164, Kucice, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Sygnatura:  Km 597/19
Obszar działki: 0,5206 ha
Cena wywołania: 149 325 zł
Cena oszacowania: 199 100 zł
Wadium: 19 910 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON

Kancelaria Komornicza, PŁOCKA 69, PŁOŃSK,  09-100 PŁOŃSK

tel. 023 662 28 68 / fax. 023 662 28 57

Sygnatura: Km 597/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Kucice,  09-164 Dzierzążnia, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku (adres: ul. ul.Sienkiewicza 9a, Płońsk, 09-100 Płońsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 199 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 08 1020 1592 0000 2902 0054 3660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100  Płońsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Brzezinka, Brzezinka (mazowieckie)

Brzezinka, 05-480, Brzezinka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-26
Cena wywołania: 608 175 zł
Cena oszacowania: 810 900 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Wilgi 5 (mazowieckie). Działka numer: 106/2

Wilgi 5, 04-831, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-21
Cena wywołania: 118 307 zł
Cena oszacowania: 157 743 zł

Grunt w miejscowości Budy Wielgoleskie, Budy Wielgoleskie (mazowieckie). Działki numer: 667, 745

Budy Wielgoleskie, 05-334, Budy Wielgoleskie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 10 133 zł
Cena oszacowania: 15 200 zł