Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Krzydlina Wielka, Krzydlina Wielka 101 (dolnośląskie). Działki numer: 220, 222

Krzydlina Wielka 101, 56-100, Krzydlina Wielka, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura: Km 239/17
Obszar działki: 0,4539 ha
Cena wywołania: 592 403 zł
Cena oszacowania: 888 604 zł
Wadium: 88 861 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

  Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie
Andrzeja Mazurczaka - Komornik Eliza Mazurczak - Jasińska
Kancelaria Komornicza nr II  w Wołowie
56-100 Wołów, ul.  Zaułek Zielony 15
tel.:(71) 389-42-25 
Kontakt telefoniczny pon.-pt. w godz. 14.00-15.30.
sygn. akt Km 239/17


                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka - Komornik Eliza Mazurczak - Jasińska na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że:

24 lutego 2022 r. o godz. 11:00
w sali nr 15 Sądu Rejonowego w Wołowie, ul. Reja 11
odbędzie się


                                                                                      D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym wolnostojącym oraz domem w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym położonej w Krzydlinie Wielkiej , gm. Wołów, na działkach nr 220, 221, AM-2 o łącznej powierzchni 0,4539 ha której właścicielem jest *********** ****. Dla nieruchomości tej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/xxxxxxxx/3.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  888.604,00 zł 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 592.402,66 zł


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tzn. 88.860,40 zł w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 07 1090 2398 0000 0001 4166 3591  w Santander Bank Polska S. A. 1 Oddział we Wrocławiu albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Na dzień 08.02.2022 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 15:00 do 15:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości, komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operat szacunkowy - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15 tel. (71) 389-42-25 w godz. 14.00-15.30.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione 
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

 

Eliza Mazurczak-Jasińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Boguszów-Gorce, 1 Maja 29/7 (dolnośląskie)

1 Maja 29/7, 58-370, Boguszów-Gorce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 57 075 zł
Cena oszacowania: 76 100 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ząbkowice Śląskie, Powstańców Warszawy 8f (dolnośląskie)

Powstańców Warszawy 8f, 57-200, Ząbkowice Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 626 700 zł
Cena oszacowania: 835 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5C/604 (dolnośląskie)

Urocza 5C/604, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 417 920 zł
Cena oszacowania: 557 226 zł