Dodano dnia: 2022-04-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Krzewsk, Krzewsk 42A (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 107/3

Krzewsk 42A, 82-325, Krzewsk, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura:  Km 2815/20
Obszar działki: 0,1281 ha
Cena wywołania: 193 333 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł
Wadium: 29 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jakub Gołębiewski

Kancelaria Komornicza, al. Zacisze 4L, Elbląg,  82-300 Elbląg

tel. (0-55) 230-49-43 / fax. 

Sygnatura: Km 2815/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakub Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy Krzewsk , 82-325 Krzewsk, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Płk. Dąbka 21/., Elbląg, 82-300 Elbląg)  prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość to działka gruntu o nr 107/3 o powierzchni 0,1281 HA zabudowana wolnostojącym domem mieszkalnym, jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej, szkieletowej. Dom to budynek parterowy z uzytkowym poddaszem, z wiatą boczna i tarasem zrealizowany według projektu powtarzalnego "Danmar VIII b" Pu. budynku wynosi 61,38m2. Teren nieruchomości ogrodzony, z bramą wjazdową z drogi głównej. Dom zdewastowany w bardzo złym stanie technicznym. Sprzedaż nie podlego opodatkowaniu podatkiwm VAT.

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 85 1600 1462 1834 4103 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300  Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jakub Gołębiewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wilamowo, Wilamowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 103/2

Wilamowo, 14-330, Wilamowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 6 818 zł
Cena oszacowania: 9 090 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Kasprzaka 1/22 (warmińsko-mazurskie)

Kasprzaka 1/22, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 304 500 zł
Cena oszacowania: 406 000 zł

Grunt w miejscowości Gietrzwałd, Gietrzwałd (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 55/3, 55/6

Gietrzwałd, 11-036, Gietrzwałd, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 1 077 zł
Cena oszacowania: 2 153 zł