Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kruszwica, Spacerowa 4 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 96/17

Spacerowa 4, 88-150, Kruszwica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-24
Sygnatura:  Km 2450/16 i inne
Obszar działki: 0,0286 ha
Cena wywołania: 309 000 zł
Cena oszacowania: 412 000 zł
Wadium: 41 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Magdalena Anna Dudzic

Kancelaria Komornicza, Staszica 67,  Inowrocław,   88-100 Inowrocław

tel. 052 3550022 / fax. 052 3550022

Sygnatura: Km 2450/16 i inneOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1I/xxxxxxxx/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2022r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja  (2x1/2udziału) nieruchomości stanowiącej działkę nr 96/17 o pow.0,0286ha zabudowanej domem jednorodzinnym typu segment w szeregu o powierzchni użytkowej 171,73m2 (5 pokoi, 2 łazienki z WC, kuchnia, garaż)
położonej:     88-150 Kruszwica,   ul. Spacerowa 4
dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  BY1I/xxxxxxxx/0
Suma oszacowania wynosi 412 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   309 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 200,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu
25 10201505 0000 0702 0070 1243 (tytułem "Wadium KW72586/0") albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 17-08-2022r. można oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz.10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Anna Dudzic

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kruszwica, Kujawska 10/28 (kujawsko-pomorskie)

Kujawska 10/28, 88-150, Kruszwica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 146 250 zł
Cena oszacowania: 195 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Kruszwica, Niepodległości 12 (kujawsko-pomorskie)

Niepodległości 12, 88-150, Kruszwica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-03
Cena wywołania: 711 333 zł
Cena oszacowania: 1 067 000 zł

Dom w miejscowości Kruszwica, Wiejska 27 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 48/28

Wiejska 27, 88-150, Kruszwica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 226 875 zł
Cena oszacowania: 302 500 zł