Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Krosno, Krakowska 78 (podkarpackie). Działka numer: 312

ul. Krakowska 78, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-16
Sygnatura: Km 1285/18
Obszar działki: 0,1417 ha
Cena wywołania: 764 250 zł
Cena oszacowania: 1 019 000 zł
Wadium: 101 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Marcin Marczak

Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno

tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618

Sygnatura: Km 1285/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 308, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Krakowska 78, 38-400 Krosno, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny wraz z działką o nr 312 o pow. 1417 m2. Budynek został wybudowany w latach 1920-1926 jako parterowy z poddaszem użytkowym i w całości podpiwniczony. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku budynek został generalnie odremontowany i zmodernizowany. Program funkcjonalno – użytkowy budynku zakłada podział na strefy: dzienną – usytuowaną w poziomie parteru i sypialną - na poddaszu. Na parterze budynku mieszczą się: salon połączony z trzech pokoi, łazienka, kuchnia z jadalnia, wc, pokój, hall i obudowana weranda. Na użytkowym poddaszu znajdują się: trzy pokoje, korytarz, łazienka i wc. W podpiwniczeniu znajdują się: kotłownia, pralnia i pomieszczenia gospodarcze. Wszystkie kondygnacje są połączone wewnętrzną klatką schodową. Ogółem pow. użytkowa wynosi 326,43 m2. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Budynek aktualnie jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 1 019 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 764 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 900,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Marcin Marczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Krosno, Krosno (podkarpackie). Działka numer: 1313/1

Krosno, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 255 450 zł
Cena oszacowania: 340 600 zł

Dom w miejscowości Krosno, Krosno (podkarpackie). Działki numer: 525/4, 525/5, 525/1

Krosno, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 43 500 zł
Cena oszacowania: 303 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Krosno, Jerzego Popiełuszki 105/31 (podkarpackie)

Jerzego Popiełuszki 105/31, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 160 500 zł
Cena oszacowania: 214 000 zł