Dodano dnia: 2022-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Krępiec, Olimpijczyków 43 (lubelskie). Działki numer: 59, 63/1

Olimpijczyków 43, 21-047, Krępiec, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-08
Sygnatura:  KM 457/16
Obszar działki: 0,3400 ha + 0,0500 ha
Cena wywołania: 578 250 zł
Cena oszacowania: 771 000 zł
Wadium: 77 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Marcin Ciesielczuk

Kancelaria Komornicza, Krańcowa 113/12, Lublin,  20-338 Lublin

tel. (81) 7513333 / fax. (81) 7513333

Sygnatura: KM 457/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie Marcin Ciesielczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy OLIMPIJCZYKÓW 43,KRĘPIEC,  21-007 MEŁGIEW, dla której SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , ŚWIDNIK, 21-040 ŚWIDNIKprowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/5 i LU1I/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krępiec gm. Mełgiew (obręb 007 Krępiec) przy ul.Olimpijczyków 43, składająca się z dz. nr 59 o pow. 0,34ha oraz dz. nr 63/1 o pow. 0,05 ha, dz. 63/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, o konstrukcji szkieletu drewnianego (bud. zak.2005r.), pow.użytk. 176,63m.kw., uzbrojenie: E,W,K,G; dojazd drogą o nawierzchni z kostki betonowej, przeznaczenie w MPZP: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Suma oszacowania wynosi 771 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 578 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. O/Lublin 31 2030 0045 1110 0000 0171 8290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040  Świdnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Ciesielczuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zamość, Elizy Orzeszkowej (lubelskie). Działka numer: 19/2

Elizy Orzeszkowej, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 101 513 zł
Cena oszacowania: 135 350 zł

Dom w miejscowości Tarnogóra, Izbica (lubelskie). Działki numer: 4670, 2413, 3087, 445, 485, 5113, 5131, 342, 4928

Tarnogóra, 22-375, Tarnogóra, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 218 zł
Cena oszacowania: 78 390 zł

Dom w miejscowości Żdanów, Żdanów 62 (lubelskie). Działka numer: 48/1

Żdanów 62, 22-400, Żdanów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł