Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Krasnystaw, ul. Wincentego Witosa 57 (lubelskie). Działka numer: 272/1

ul. Wincentego Witosa 57, 22-300, Krasnystaw, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-12
Sygnatura: Km 2603/15 
Obszar działki: 0,0547 ha
Cena wywołania: 51 563 zł
Cena oszacowania: 68 750 zł
Wadium: 6 875 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Tomasz Fornalski

Kancelaria Komornicza, Żołnierzy Wyklętych 1, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 576-05-76 / fax. 82 576-05-76

Sygnatura: Km 2603/15 

 

                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski Kancelaria Komornicza nr I w Krasnymstawie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 maja 2022 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

                                                                                  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położonej przy ul. Witosa 57 w Krasnymstawie, składającej się z działki nr 272/1 o powierzchni 0,0547 ha dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr ZA1K/xxxxxxxx/5. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników ************ *********** oraz *********** ***********.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 68.750,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 51.562,50 zł.

 Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371 PKO BP SA O/I Zamość albo też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.  Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, numer działki oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także  PESEL licytanta.  
    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu operat szacunkowy.
     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.           

 


Komornik Sądowy

Tomasz Fornalski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Jesienna 1/44 (lubelskie)

Jesienna 1/44, 20-337, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 37 688 zł
Cena oszacowania: 50 250 zł

Dom w miejscowości Niedźwiada Duża, Wrzelów, Niedźwiada Duża, Wrzelów (lubelskie). Działki numer: 2603/1, 2615/1, 2619, 2620/2, 51, 60, 454

Niedźwiada Duża, Wrzelów, 24-335, Niedźwiada Duża, Wrzelów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Uhnin, Uhnin 141F/6 (lubelskie)

Uhnin 141F/6, 21-211, Uhnin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-31
Cena wywołania: 46 575 zł
Cena oszacowania: 62 100 zł