Dodano dnia: 2022-01-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Krapkowice, Tomasza Baty 8 (opolskie). Działka numer: 10/12

Tomasza Baty 8, 47-303, Krapkowice, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Sygnatura:  Km 648/17
Obszar działki: 0,0200 ha
Cena wywołania: 19 500 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł
Wadium: 2 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Jacek Wiesiołek

Kancelaria Komornicza, Marka Prawego 30, Strzelce Opolskie,  47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 402 80 47 / fax. 

Sygnatura: Km 648/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 310,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy Tomasza Baty 8 b, 47-300 Krapkowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP STRZELCE OPOLSKIE 55 1020 3714 0000 4302 0007 8048.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie, 47-100  Strzelce Opolskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Wiesiołek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gościce, Gościce 21 (opolskie). Działki numer: 182/1, 182/2

Gościce 21, 48-370, Gościce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 121 556 zł
Cena oszacowania: 162 075 zł

Dom w miejscowości Świerczów, Brzeska 2b (opolskie). Działka numer: 239/1

Brzeska 2b, 46-112, Świerczów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 279 975 zł
Cena oszacowania: 373 300 zł

Dom w miejscowości Masów, Opolska 77 (opolskie). Działki numer: 65, 440/64, 442/63

Opolska 77, 46-024, Masów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 470 700 zł
Cena oszacowania: 627 600 zł