Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraków, Podskale 13 (małopolskie). Działka numer: 366/1

Podskale 13, 30-522, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-14
Sygnatura: Km 599/19, Gkm 128/21, Gkm 139/21, Gkm 140/21, Km 592/21, Km 650/21, Km 651/21, Km 652/21, Gkm 126/20, Km 25/21
Obszar działki: 0,0213 ha
Cena wywołania: 669 389 zł
Cena oszacowania: 892 519 zł
Wadium: 89 252 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-663 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

Sygn. akt Km 599/19, Gkm 128/21, Gkm 139/21, Gkm 140/21, Km 592/21, Km 650/21, Km 651/21, Km 652/21, Gkm 126/20, Km 25/21
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 599/19, Gkm 128/21, Gkm 139/21, Gkm 140/21, Km 592/21, Km 650/21, Km 651/21, Km 652/21, Gkm 126/20, Km 25/21

Kraków, dnia 2021-12-01O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2022-02-14r.  o godz 11:00 w sali nr D-48 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,  31-547  Kraków odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J Anieruchomości o łącznej powierzchni 0,0213 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 366/1, obręb ewidencyjny P-12, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oraz budynkiem garażu o łącznej powierzchni 143,63 m2. Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Podskale 13, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/xxxxxxxx/6. Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużniko **** ******** 

     
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 892 519,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  669 389,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 89 251,90 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. 
Nieruchomość można oglądać w dniu 07.02.2022 o godz.11:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy XII Co 1766/18/P. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Kazimierza Wierzyńskiego 22/22 (małopolskie)

Kazimierza Wierzyńskiego 22/22, 30-198, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-01
Cena wywołania: 409 047 zł
Cena oszacowania: 545 396 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zacisze 6/1, 6/1A, 6/2, 6/4, 6/7, 6/14 (małopolskie)

Zacisze 6/1, 6/1A, 6/2, 6/4, 6/7, 6/14, 31-156, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 1 881 857 zł
Cena oszacowania: 2 509 143 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Doktora Jana Piltza 43/35 (małopolskie)

Doktora Jana Piltza 43/35, 30-392, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-27
Cena wywołania: 757 500 zł
Cena oszacowania: 1 010 000 zł