Dodano dnia: 2023-08-16

Dom w miejscowości Kraków, Korepty 2a (małopolskie). Działki numer: 25/3, 25/5

Korepty 2a, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-13
Sygnatura: KM 5129/22
Cena wywołania: 52 765 zł
Cena oszacowania: 79 148 zł
Wadium: 7 915 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Krzysztof Olbrich

Kancelaria Komornicza, Ślusarska 8,  Kraków,   30-710 Kraków

tel. 12 414 38 34 / fax. 12 414 38 34

Sygnatura: KM 5129/22

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 5129/22 w dniu: 13.10.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- ułamkowej części nieruchomości, której    właścicielem jest *************   położonej przy  Korepty 2a, 30-864 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza  (adres: ul.  Przy Rondzie 7, Kraków, 31 - 547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z następujących składników: - działki ewidencyjnej nr 25/5 o pow. 56m2 - działki ewidencyjnej nr 25/3 o pow. 793m2 - budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu. Szczegółowo przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest po południowej stronie ulicy Jana Korepty i wschodniej strony ulicy Mała Góra (działka narożna). We wschodniej części nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Główny dostęp na teren nieruchomości od strony północnej (ulicy Jana Korepty). Na obszarze nieruchomości znajdują się utwardzone szlaki komunikacyjne, kilka drzew i krzewów. Pozostały obszar porośnięty jest trawą. Teren nieruchomości ogrodzony, ogrodzeniem z statki przytwierdzonej do metalowych słupów oraz ogrodzeniem z murowanych słów, pomiędzy którymi rozpięto sztachety drewniane na ruszcie stalowym. Charakterystyka budynku: Przedmiotowy budynek mieszkalny to dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, obejmujący kondygnacje: parteru i piętra. Obiekt częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym (budowany przez około 20 lat). Układ konstrukcyjny budynku trójtraktowy. Obiekt przykryty dachem o drewnianej konstrukcji oraz poszyciu z blachy fałdowej. W przedmiotowym budynku znajdują się dwa niezależne mieszkania funkcjonujące w ramach kondygnacji parteru oraz piętra. Lokal mieszkalny usytuowany na parterze nie został udostępniony do oględzin zgodnie z oświadczeniem współwłaścicielki lokal ten wykończony został w standardzie tożsamym z udostępnionym lokalem na kondygnacji piętra. Na piętrze znajduje się: kuchnia, jadalnia, przedpokój, holl, salon z pokojem, dwa pokoje i łazienka. Na jednym ze spoczników klatki schodowej znajduje się WC, na drugim kocioł dwufunkcyjny. Obiekt nie ocieplony, wykończony materiałami o charakterystyce typowej dla lat 90-tych ubiegłego stulecia. Budynek ogólnie w zadowalającym stanie, wymaga przeprowadzenia prac remontowo – modernizacyjnych: stara stolarka okienna, w części pomieszczeń widoczne zawilgocenie, zagrzybienie, zabrudzenie ścian.

 

Suma oszacowania wynosi 79 148,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 765,33 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
05.10.2023 09:00 - 09:20

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 7 914,80 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  20.10.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Krzysztof Olbrich

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Bohaterów Września 1B/5U (małopolskie)

Bohaterów Września 1B/5U, 31-964, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 269 250 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł

Dom w miejscowości Kraków, Nowosądecka 5a (małopolskie). Działka numer: 65/1

Nowosądecka 5a, 30-683, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 114 077 zł
Cena oszacowania: 171 116 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Prądnicka 58/75 (małopolskie)

Prądnicka 58/75, 30-002, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 342 492 zł
Cena oszacowania: 456 656 zł