Dodano dnia: 2023-07-24

Dom w miejscowości Kraków, Jugowicka 15a (małopolskie). Działka numer: 10

Jugowicka 15a, 30-443, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-03
Obszar działki: 0,0489 ha
Cena wywołania: 438 613 zł
Cena oszacowania: 584 818 zł
Wadium: 58 482 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-663 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

Sygn. akt Km 271/16, Km 484/17, Km 609/17

 

Kraków, dnia 2023-07-21

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.10.2023r.  o godz. 14:15 w sali nr D-42 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,  31-547  Kraków odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0489 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 10, obręb ewidencyjny numer 67, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej  w Krakowie przy ul. Jugowickiej 15A. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/xxxxxxxx/3. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej.  Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużniko **** ******** 613,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 58 481,80 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. 
Nieruchomość można oglądać w dniu 27.09.2023r. o godz.15:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy XII Co 1192/16/P. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

lokal mieszkalny w Krakowie przy ul. Rakowicka, o pow. 37,42 m2

Rakowicka 22h/32, 31-510, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 645 750 zł
Cena oszacowania: 645 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Macedońska 6/34 (małopolskie)

Macedońska 6/34, 30-638, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-16
Cena wywołania: 276 350 zł
Cena oszacowania: 368 467 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Bohaterów Września 1B/5U (małopolskie)

Bohaterów Września 1B/5U, 31-964, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 269 250 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł