Dodano dnia: 2023-08-14

Dom w miejscowości Kraków, Gromadzka 10 (małopolskie). Działka numer: 207

Gromadzka 10, 30-714, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-09
Sygnatura: Km 4605/18 i inne.
Obszar działki: 0,0493 ha
Cena wywołania: 223 242 zł
Cena oszacowania: 297 656 zł
Wadium: 29 766 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Justyna Trela-Michałkiewicz

Kancelaria Komornicza, Bolesława Limanowskiego 26/2,  Kraków,   30-534 Kraków

tel. 12 267 61 07 / fax. 

Sygnatura: Km 4605/18 i inne.OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 4605/18 i inne. w dniu 09-10-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala D-48, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  Gromadzka 10, 30-714 Kraków, dla której   (adres: ul.  Gromadzka 10, Kraków, 30-714 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wielkości 30/64 należący do dłużniczki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KR1P/xxxxxxxx/5. Działka nr 207 o powierzchni 0,0493 ha, położona jest w południowo - wschodniej części miasta Krakowa, na terenie dzielnicy Podgórze - Płaszów, przy ul. Gromadzkiej 10, w odległości ok. 4 km od ścisłego centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne oraz od strony południowej trzykondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z publicznej drogi asfaltowej, przylegającej do jej zachodniej granicy tj. z ul. Gromadzkiej (działka nr 318/11). Przedmiotowa nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Nieruchomość jest ogrodzona. Od strony wschodniej i południowej ogrodzenie z segmentów betonowych. Od strony zachodniej słupki stalowe na podmurówce betonowej, palisady drewniane. Na nieruchomości uzbrojenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Przystanek autobusowy zlokalizowany jest przy ul. Płaszowskiej, w odległości ok. 100 m. W północno - zachodnim narożniku działki znajduje się podwójny słup energetyczny - betonowy. Za budynkiem znajduje się garaż. Częścią składową przedmiotowej działki jest budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 100,07 m2. Jest to budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, w całości podpiwniczony. Budynek wybudowany został w północnej granicy nieruchomości. Północna ściana budynku przylega do działki nr 203/2. Przedmiotowy budynek mieszkalny został wybudowany w latach 20 XX w. Układ funkcjonalny budynku stanowi przebiegająca jego środkiem sień z klatką schodową prowadzącą do piwnic i na strych. Z sieni wejście do dwóch niezależnych mieszkań: mieszkanie w części południowej użytkowane jest przez Panią Marię Owsiak, mieszkanie w części północnej budynku użytkowane jest przez innych współwłaścicieli budynku. W 1996 r. przeprowadzono remont w budynku: wymieniono konstrukcję dachu oraz pokrycie dachowe (blachodachówka) oraz przeprowadzono remont w mieszkaniu położonym w południowej części budynku. Okna w południowej części budynku po wymianie na PCV. W północnej części budynku nadal stare okna drewniane, skrzynkowe. Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany murowane z cegły, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blacho-dachówka. Elewacja budynku otynkowana i pomalowana farbą. Wysokość piwnic ok. 1,8 m. Strop nad piwnicami łukowy Kleina. Strop nad parterem drewniany. Strych nieużytkowy. Instalacje wewnętrzne w jakie jest wyposażony budynek:  instalacja gazowa,  instalacja elektryczna,  instalacja wodociągowo-kanalizacyjna,  centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa - piec gazowy dwufunkcyjny starego typu. Teren wokół budynku zagospodarowany zielenią. Brama wjazdowa i furtka od strony ul. Gromadzkiej. Nieruchomość jest w całości ogrodzona. Od strony wschodniej i południowej ogrodzenie z segmentów betonowych. Od strony zachodniej słupki stalowe na podmurówce betonowej, palisady drewniane. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania. Przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą NR XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZOWSKA - KRZYWDA" - ogłoszona w DZ. U. woj. małopolskiego nr 597, poz. 7027 z dnia 20 grudnia 2011 r. – plan obowiązuje od dnia 20 stycznia 2012 r. Przeznaczenie: MN5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 297 656,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 242,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 29 765,60 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
25.09.2023 10:00 - 10:30


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 31 1910 1048 2116 0164 4624 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Justyna Trela-Michałkiewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Rzepichy 46 (małopolskie). Działka numer: 44/2

Rzepichy 46, 30-240, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 1 798 209 zł
Cena oszacowania: 2 697 314 zł

lokal mieszkalny w Krakowie przy ul. Rakowicka, o pow. 37,42 m2

Rakowicka 22h/32, 31-510, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 645 750 zł
Cena oszacowania: 645 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Tysiąclecia 24/28 (małopolskie)

Tysiąclecia 24/28, 31-606, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-24
Cena wywołania: 331 875 zł
Cena oszacowania: 442 500 zł