Dodano dnia: 2023-11-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraków, Bronisława Malinowskiego 25 (małopolskie). Działka numer: 164/2

Bronisława Malinowskiego 25, 30-699, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-01
Sygnatura: KM 246/20 i inne
Obszar działki: 0,8365 ha
Cena wywołania: 730 878 zł
Cena oszacowania: 1 096 317 zł
Wadium: 109 632 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Piotr Legutko

Kancelaria Komornicza, Madalińskiego 19/8,  Kraków,   30-303 Kraków

tel. (12) 2571273 / fax. (12) 2571273

Sygnatura: KM 246/20 i inneOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza Kancelaria Komornicza nr VIII w Krakowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 246/20 i inne w dniu 01-12-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala D-32, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ***********położonej przy  Malinowskiego 25, 30-699 M. Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , KRAKÓW, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 164/2 obręb P-96 Kraków - Soboniowiceo pow. 0,8365ha, położonej w Krakowie przy ul. Malinowskiego 25, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/3. Działka o nieregularnym kształcie, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 25 oraz przylegającym do niego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym bez nadanego numeru. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi z ul. Bronisława Malinowskiego o nawierzchni asfaltowej - droga wewnętrzna. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Budynek mieszkalny nr 25 o pow. zabudowy 88m2 i pow. użytkowej 70,90m2 jest budynkiem parterowym ze strychem, posiadającym podpiwniczenie. Budynek składa się z: 3 pokoi, jasnej kuchni, 2 przedpokoi, jasnej łazienki, wc, garażu z kotłownią o pow. 22,90m2. Budynek jest kilkudziesięcioletni w złym stanie technicznym, który kwalifikuje się albo do generalnego remontu albo do wyburzenia. Budynek posiada ogrzewanie: elektryczne, z pieca na opłat stały; w pokoju piec typu koza, ciepła woda z bojlera elektrycznego. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, grzewczą; liczniki: wody, gazu i prądu zdemontowane. Budynek mieszkalny bez oznaczenia numerycznego o pow. zabudowy 54m2 i pow. użytkowej 36,5m2 przylega od wschodu do budynku mieszkalnego nr 25. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, składający się z: przedpokoju, jasnej kuchni, łazienki z WC i pokoju. W budynku jest ogrzewanie elektryczne oraz prawdopodobnie połączone z instalacją grzewczą w budynku nr 25. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą; licznik prądu podczas wizji był zdemontowany. Budynek niemieszkalny - garaż typu blaszak o pow. zabudowy 20m2 przylegający od strony zachodniej do budynku mieszkalnego nr 25; budynek posadowiony jest częściowo na sąsiedniej działce nr 164/3, która stanowi odrębną nieruchomość.

Suma oszacowania wynosi 1 096 317,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 730 878,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 109 631,70 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
22.11.2023 10:30 - 11:00


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 33 8619 0006 0030 0325 8099 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Piotr Legutko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kraków, Kraków (małopolskie). Działka numer: 31

Kraków, 30-380, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-27
Cena wywołania: 92 850 zł
Cena oszacowania: 123 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Kalinowe 23/133 (małopolskie)

Kalinowe 23/133, 31-815, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-30
Cena wywołania: 170 250 zł
Cena oszacowania: 227 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Osiedle Centrum A 9/1 (małopolskie)

Osiedle Centrum A 9/1, 31-923, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-02
e-licytacja
Cena wywołania: 257 250 zł
Cena oszacowania: 343 000 zł