Dodano dnia: 2023-11-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraków, Bogucicka 98 (małopolskie). Działki numer: 125/3, 125/10

Bogucicka 98, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-04
Sygnatura: KM 1341/14
Obszar działki: 0,6566 HA
Cena wywołania: 1 162 913 zł
Cena oszacowania: 1 550 550 zł
Wadium: 155 055 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Krzysztof Olbrich

Kancelaria Komornicza, Ślusarska 8,  Kraków,   30-710 Kraków

tel. 12 414 38 34 / fax. 12 414 38 34

Sygnatura: KM 1341/14OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1341/14 w dniu 04-12-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala D-27, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ********* położonej przy  Bogucicka 98, 30-898 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Działki gruntowe zabudowana murowanym parterowym domem jednorodzinnym z użytkowym poddaszem oraz budynkami warsztatowo - magazynowymi, starym drewnianym domem do rozbórki, z niezabudowaną częścią pod nową zabudowę Działki przylegające do siebie, tworzące zwarty obszar terenu o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Działka nr 125/3 stanowi część drogi dojazdowej do dz. nr 124/2. Działka nr 125/10 zabudowana jest drewnianym domem mieszkalnym, jednorodzinnym - przeznaczony do rozbiórki, budynkiem gospodarczym - warsztatowo-magazynowym, lutowanym domem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z budynkiem prod., lutowanym budynkiem produkcyjno - magazynowym w zabudowie bliźniaczej z domem i murowaną wiatą śmietnika

Suma oszacowania wynosi 1 550 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 162 912,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 155 055,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie  7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
27.11.2023 09:00 - 09:30


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BS WIELICZKA F-1 KRAKÓW 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Krzysztof Olbrich

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Wiesława Zarzyckiego 25B (małopolskie). Działki numer: 74/3, 74/4

Wiesława Zarzyckiego 25b, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 373 081 zł
Cena oszacowania: 497 442 zł

Dom w miejscowości Kraków, Bobrowa 12 (małopolskie). Działka numer: 139

Bobrowa 12, 30-381, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 710 463 zł
Cena oszacowania: 947 284 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Kamieniarska 31/14 (małopolskie)

Kamieniarska 31/14, 30-364, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 534 762 zł
Cena oszacowania: 713 016 zł