Dodano dnia: 2021-12-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kozy, Podgórska 10 (śląskie). Działka numer: 2177/560

ul. Podgórska 10, 43-340, Kozy, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Obszar działki: 3833 m2
Cena wywołania: 1 141 617 zł
Cena oszacowania: 1 712 425 zł
Wadium: 171 243 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2022-01-28 o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 15
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Kozy  ul. Podgórska 10 , w skład której wchodzi działka nr 2177/560
o powierzchni 3833 m2,  zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, piętrowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, o powierzchni użytkowej 770,71 m2, wolnostojącym murowanym budynkiem sauny. Na  na działce znajduje się basen zewnętrzny o niecce stalowej o powierzchni 40,84 m2.  
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/xxxxxxxx/2.

W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika: ******** *******

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 712 425,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 1 141 616,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj.171 242,50 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.pl ,  www.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Wielkopolska 65/33 (śląskie)

Wielkopolska 65/33, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 148 500 zł
Cena oszacowania: 198 000 zł

Dom w miejscowości Ruda Śląska, Gustawa Morcinka 2 (śląskie). Działka numer: 1724/100

Gustawa Morcinka 2, 41-700, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
e-licytacja
Cena wywołania: 628 500 zł
Cena oszacowania: 838 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Norwida 23/34 (śląskie)

Norwida 23/34, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 113 850 zł
Cena oszacowania: 151 800 zł