Dodano dnia: 2023-10-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kowalewo, Brodnicka 12 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 83

Brodnicka 12, 87-410, Kowalewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-04
Sygnatura: Km 356/21
Obszar działki: 2612.27m2
Cena wywołania: 226 875 zł
Cena oszacowania: 302 500 zł
Wadium: 30 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Golubiu-Dobrzyniu

Jolanta Murawska

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 17,  Golub Dobrzyń,   87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02

Sygnatura: Km 356/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 356/21 w dniu 04-12-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub Dobrzyń, sala 19, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ****** ***  położonej przy  ul. Brodnicka 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Kościelna 23 i 25, Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Dzialka zabudowana wolno stojącym, podpiwniczonym, parterowym budynkiem mieszkalnym z garażem w podpiwniczeniu.

Suma oszacowania wynosi 302 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 30 250,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu ul. Kościelna23 i 25, 87-400  Golub-Dobrzyń. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP 84 1020 5024 0000 1002 0010 0743.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Jolanta Murawska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Markowice, Markowice 43B/11 (kujawsko-pomorskie)

Markowice 43B/11, 88-320, Markowice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 62 667 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Zofii Nałkowskiej 1/42 (kujawsko-pomorskie)

Zofii Nałkowskiej 1/42, 85-866, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 269 393 zł
Cena oszacowania: 359 190 zł

Mieszkanie w miejscowości Firlus, Firlus 23/1 (kujawsko-pomorskie)

Firlus 23/1, 86-221, Firlus, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 41 250 zł
Cena oszacowania: 55 000 zł