Dodano dnia: 2022-06-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kotunia, Kotunia 71 (wielkopolskie). Działka numer: 574

Kotunia 71, 62-400, Kotunia, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-04
Sygnatura: Km 418/20
Obszar działki: 0,2000 ha
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł
Wadium: 24 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupcy

Witold Guziński

Kancelaria Komornicza, Zagłoby 1, Słupca, 62-400 słupca

tel. 63 274 31 57 / fax. 63 274 31 58

Sygnatura: Km 418/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kotunia 71,Kotunia, 62-400 Słupca, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 574 o powierzchni 0,2000 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 135,19 m2 , budynkiem letniej kuchni, gospodarczym, garażowym oraz stodołą. Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą związaną z gospodarką rolną (MRJ) oraz uprawy polowe i ogrodnicze (R). Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, telefoniczne, gazowe. Nieruchomość posiada prawidłowy dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka gruntu ma kształt regularny – prostokąt, o niekorzystnym stosunku boków oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka częściowo ogrodzona płotem betonowym na słupkach betonowych i płotem z przęseł ogrodzeniowych na słupkach stalowych, gramy wjazdowe stalowe. Nieruchomość zagospodarowana z nasadzeniami ozdobnymi. Teren działki stanowi nawierzchnia gruntowa wraz z utwardzeniami betonowymi. Budynek mieszkalny jednorodzinny, piętrowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolno stojącej. Budynek użytkowany jako dom mieszkalny. Parter budynku w niskim standardzie wykończenia, piętro po remoncie w średnim standardzie wykończenia. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: na parterze (65m2) : - pokój (17,38 m2 ), kuchnia (12,43 m2 ), pokój (13,99 m2), łazienka (6,11 m2) holl (4,70 m2), pralnia (10,41 m2), na piętrze (70,19m2): - salon (19,71 m2), pokój (9,68 m2), kuchnia (5,49 m2), pokój (10,18 m2), ubikacja (2,31 m2) łazienka (3,66 m2), pokój (11,07 m2), holl (8,08 m2). Powierzchnia użytkowa wynosi 135,19 m2. Rok budowy 1978 - 1980. Technologia budowy tradycyjna - murowana. Konstrukcja budynku: -fundamenty betonowe, ściany cegła pełna, strop żelbetowy, konstrukcja dachu- stropodach, pokrycie dachu - papa, stolarka okienna - PCV, stolarka drzwiowa - drewniana. Elementy wykończenia: ściany - malowane emulsyjnie, glazura, kamień dekoracyjny, podłogi - panele, terakota, wykładzina PCV. Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, wodociąg - sieć, kanalizacyjna sanitarna - szambo i przydomowa oczyszczalnia ścieków, centralne ogrzewanie - piec na ekogroszek Budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek o prowadzonej gospodarce remontowej, większość elementów nie wykazuje dużego zużycia. Występują uszkodzenia wynikające z użytkowania, szczególnie mechaniczne. W wyniku przeprowadzonej oceny wizualnej, a także kierując się informacjami o dokonanych remontach i naprawach określono stopień zużycia technicznego budynku na poziomie 33 %. Budynek letniej kuchni, parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie zwartej. Budynek wybudowany w latach 70-tych, wyremontowany, w dobrym stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia. Budynek murowany, stropodach kryty papą, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa stalowa. Powierzchnia użytkowa: 25,52 m2 Budynek gospodarczy, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, w zabudowie zwartej. Budynek wybudowany w latach 70-tych, w dobrym stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia. Budynek murowany z pustaka, stropodach kryty papą, strop żelbetowy, stolarka okienna PCV, bramy garażowe stalowe (uchylne i tradycyjne - dwuskrzydłowe). W budynku znajduje się kotłownia oraz dwa pomieszczenia garażowe. Powierzchnia użytkowa: 55,25 m2 Budynek garażowy, parterowy, bez podpiwniczenia, w zabudowie zwartej. Garaż łączy stodołę z budynkiem gospodarczym. Budynek murowany, stropodach kryty papą, brama garażowa drewniana. Powierzchnia użytkowa: 15,01 m2. Budynek stodoły, parterowy, częściowo podpiwniczony (piwnica o wysokości 1,71 m), w zabudowie zwartej. Budynek w przeciętnym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia. Budynek murowany z pustaka i cegły, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty eternitem falistym, bramy wjazdowe drewniane. Powierzchnia użytkowa: 110,09 m2

Suma oszacowania wynosi 246 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/SŁUPCA 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412. (rękojmia musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym komornika w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupcy mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 Słupca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Witold Guziński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Koło, Kolejowa 92/29 (wielkopolskie)

Kolejowa 92/29, 62-600, Koło, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 205 333 zł
Cena oszacowania: 308 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Próchnowo, Próchnowo 36/1 (wielkopolskie)

Próchnowo 36/1, 64-830, Próchnowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 35 062 zł
Cena oszacowania: 46 750 zł

Nieruchomość w miejscowości Poznań, Podjazdowa 24 (wielkopolskie)

Podjazdowa 24, 62-090, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 515 400 zł
Cena oszacowania: 687 200 zł