Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kosztowo, Kosztowo 76 (wielkopolskie). Działka numer: 136/7

Kosztowo 76, 89-300, Kosztowo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura:  KM 11617/18 i inne
Obszar działki: 0,4100 ha
Cena wywołania: 69 750 zł
Cena oszacowania: 93 000 zł
Wadium: 9 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Kordian Ostajewski

Kancelaria Komornicza, Rynek 5,  Chodzież,   64-800 Chodzież

tel. 61 250 24 06 / fax. 67 215 30 51

Sygnatura: KM 11617/18 i inne

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chodzieży Kordian Ostajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-08-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest **** ******   położonego przy  76, 89-300 Kosztowo , dla którego  Sąd Rejonowy w Chodzieży, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku  (adres: ul. Bydgoska 24, Wyrzysk,  89-300 Wyrzysk prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2H/xxxxxxxx/5/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 53,2m2, położona na działce gruntu nr 136/7 o powierzchni 0,4100 ha. Budynek mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz wiatrołapu. Stan techniczno-użytkowy pogorszony. Działka posiada bezpośredni dostęp do grogi publicznej gminnej szutrowej.

Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 75 1090 1317 0000 0001 1066 8243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800  Chodzież.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kordian Ostajewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Poznań, Żegrze (wielkopolskie). Działka numer: 10/33

Żegrze, 61-251, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 23 866 zł
Cena oszacowania: 35 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Piła, Kondratowicza 40/2 (wielkopolskie)

Kondratowicza 40/2, 64-920, Piła, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 68 000 zł
Cena oszacowania: 102 000 zł

Grunt w miejscowości Orzeszkowo, Orzeszkowo (wielkopolskie). Działka numer: 211/3

Orzeszkowo, 63-012, Orzeszkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 468 750 zł
Cena oszacowania: 625 000 zł