Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koszalin, Sadowa 30A (zachodniopomorskie). Działka numer: 227

Sadowa 30A, 75-674, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-14
Sygnatura:  Km 458/15
Obszar działki: 0,0681 ha
Cena wywołania: 642 000 zł
Cena oszacowania: 856 000 zł
Wadium: 85 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 7-9/104,  Koszalin,   75-028 Koszalin

tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91

Sygnatura: Km 458/15

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-09-2022 o godz. 13:15  pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 6A,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  ul.Sadowa 30A, 75-674 Koszalin , dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana o pow. 681,00 m2, na której znajduje się budynek mieszkalny o numerze ewidencyjnym 194 – budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia o pow. zabudowy 344,00m2, pow. użytkowej części mieszkalnej 158,88m2 i pow. użytkowej części użytkowej 271,85m2.

Suma oszacowania wynosi 856 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 642 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karol Cygert

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Koszalin, Połczyńska (zachodniopomorskie). Działka numer: 60/3

Połczyńska, 75-811, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 57 292 zł
Cena oszacowania: 76 390 zł

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Stefana Żeromskiego 30/13 (zachodniopomorskie)

Stefana Żeromskiego 30/13, 75-703, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 97 944 zł
Cena oszacowania: 130 592 zł

Dom w miejscowości Koszalin, Saperów 16 (zachodniopomorskie). Działka numer: 663

Saperów 16, 75-688, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 73 950 zł
Cena oszacowania: 110 925 zł