Dodano dnia: 2022-05-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koszalin, Karola Chodkiewicza 9 (zachodniopomorskie). Działka numer: 31

Karola Chodkiewicza 9, 75-670, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura: Km 59/18
Obszar działki: 0,0475 ha
Cena wywołania: 385 950 zł
Cena oszacowania: 514 600 zł
Wadium: 51 460 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin

tel. 943420973 / fax. 943420973

Sygnatura: Km 59/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2022 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 2A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Chodkiewicza 9, 75-670 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 31 w obrębie ewidencyjnym nr 28 o powierzchni 0,0475ha zabudowana mieszkalnym budynkiem murowanym o powierzchni 270,00 m2

Suma oszacowania wynosi 514 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 385 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL

Komornik Sądowy

Grzegorz Mrowiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Stefana Żeromskiego 30/13 (zachodniopomorskie)

Stefana Żeromskiego 30/13, 75-703, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 97 944 zł
Cena oszacowania: 130 592 zł

Dom w miejscowości Koszalin, Saperów 16 (zachodniopomorskie). Działka numer: 663

Saperów 16, 75-688, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 73 950 zł
Cena oszacowania: 110 925 zł

Dom w miejscowości Koszalin, Sadowa 30A (zachodniopomorskie). Działka numer: 227

Sadowa 30A, 75-674, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 570 666 zł
Cena oszacowania: 856 000 zł