Dodano dnia: 2022-06-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kostrzyn Wielkopolska, Okrężna 10 (wielkopolskie). Działka numer: 2287/3

Okrężna 10, 62-025, Kostrzyn Wlkp, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-29
Sygnatura:  Km 1501/18
Obszar działki: 810 m2
Cena wywołania: 155 210 zł
Cena oszacowania: 206 946 zł
Wadium: 20 695 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wrześni

Barbara Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Staszica 7,  Września,   62-300 Września

tel. 614366066 / fax. 614366069

Sygnatura: Km 1501/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Wrześni Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-07-2022 o godz. 12:45  w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni z siedzibą przy Jana Pawła II 10/1, 62-300 Września, pokój 5,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  Okrężna 10, 62-025 Kostrzyn Wlkp , dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Jana Pawła II 10, Września, 62-300 Września)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1F/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 cz. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2287/3 o pow. 810 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o pow. uż. 119,27 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dostępne uzbrojenie – prąd, woda, kanalizacja, gaz. należącej do dłużnika **** ******** położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp, Okrężna 10, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1F/xxxxxxxx/5] Suma oszacowania wynosi 206 946,50zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 209,88zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 694,65zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika, w ten sposób, że rękojmia w dniu poprzedzającym przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 77 10202212 0000 5102 0286 6887

Suma oszacowania wynosi 206 946,50 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 209,88 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 694,65 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jana Pawła II 10/1, Września, 62-300  Września.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Barbara Onyszkiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Czempiń, Gorzyczki 27/1 (wielkopolskie)

Gorzyczki 27/1, 64-020, Czempiń, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 92 970 zł
Cena oszacowania: 123 960 zł

Nieruchomość w miejscowości Biskupice Jeziorne, Biskupice Jeziorne (wielkopolskie)

Biskupice Jeziorne, 62-212, Biskupice Jeziorne, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 1 425 000 zł
Cena oszacowania: 1 900 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Szyszyńskie Holendry, Szyszyńskie Holendry 78 (wielkopolskie)

Szyszyńskie Holendry 78, 62-561, Szyszyńskie Holendry, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 190 050 zł
Cena oszacowania: 253 400 zł