Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kosów, Leśna 1 (łódzkie). Działka numer: 289/1

Leśna 1, 97-310, Kosów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura: Km 257/19
Obszar działki: 0,1065 ha
Cena wywołania: 104 800 zł
Cena oszacowania: 157 200 zł
Wadium: 15 720 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3 Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax.

Sygnatura: Km 257/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XVIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Leśna 1,Kosów, 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka ozn. nr 289/1 o powierzchni 0,1065 ha. Część frontowa nieruchomości zabudowana jest murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 121,60 m2. Budynek ten zrealizowany w latach 60 ubiegłego wieku. W głębi nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy, zrealizowany w latach 60 ubiegłego wieku, posiada pow. zabudowy wynoszącą 55,20 m2 oraz pow. użytkową wynoszącą 49,70 m2. Teren przedmiotowej nieruchomości jest ogrodzony. Nieruchomość posiada sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Bezpośredni dojazd do siedliska lokalną drogą utwardzoną asfaltem. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica przedmiotowy teren, przewidziany jest, jako teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

Suma oszacowania wynosi 157 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 720,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 92 1020 3916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Różycka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Koluszki, Armii Krajowej 40 (łódzkie)

Armii Krajowej 40, 95-040, Koluszki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 64 840 zł
Cena oszacowania: 97 260 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Marysińska 90C/8 (łódzkie)

Marysińska 90C/8, 91-765, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 147 000 zł
Cena oszacowania: 196 000 zł

Grunt w miejscowości Zieleniec, Zieleniec (łódzkie). Działka numer: 78/5

Zieleniec, 99-350, Zieleniec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 29 033 zł
Cena oszacowania: 43 550 zł