Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kosienice, Kosienice (podkarpackie). Działka numer: 864

Kosienice, 37-713, Kosienice, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura: Kmn 114/21
Obszar działki: 0,0800 ha
Cena wywołania: 18 780 zł
Cena oszacowania: 28 170 zł
Wadium: 2 817 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Agnieszka Bandosz

Kancelaria Komornicza, Plac Na Bramie 12, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166751413 / fax. 166751413

Sygnatura: Kmn 114/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działkę nr 864 o pow. 0,0800 ha, w ewidencji gruntów oznaczonej następująco: - Grunty rolne zabudowane Br - Ps III zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. - 60,10 m2, budynkiem gospodarczym o pow. uż. - 32,40 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. uż. - 64,70 m2

 

należącej do dłużnika: ---- w postępowaniu prowadzonym w celu licytacyjnej sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład spadku.

 

położonej:Kosienice 37-710 Żurawica

 

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 28 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 780,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 817,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O. w Przemyślu 35 1500 1634 1216 3004 7972 0000.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Bandosz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rzeszów, Zawiszy Czarnego (podkarpackie). Działki numer: 2583/1, 2583/2

Zawiszy Czarnego, 35-082, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 37 278 zł
Cena oszacowania: 74 557 zł

Grunt w miejscowości Laskówka, Laskówka (podkarpackie). Działka numer: 1461/2

Laskówka, 36-068, Laskówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 10 725 zł
Cena oszacowania: 14 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Książnice, Książnice (podkarpackie)

Książnice, 39-300, Książnice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 90 975 zł
Cena oszacowania: 121 300 zł