Dodano dnia: 2022-04-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kosienice, Kosienice 72 (podkarpackie). Działki numer: 1180, 1184

Kosienice 72, 37-713, Kosienice, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-13
Sygnatura: Kmp 4/14
Obszar działki: 0,1300 ha
Cena wywołania: 274 666 zł
Cena oszacowania: 412 000 zł
Wadium: 41 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Agnieszka Bandosz

Kancelaria Komornicza, Plac Na Bramie 12, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166751413 / fax. 166751413

Sygnatura: Kmp 4/14

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się druga licytacja, należącej do dłużnika **** ******** położoną: 37-710 Żurawica, Kosienice, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/xxxxxxxx/2 ------  GODZ. 12:00

położonej: , Kosienice, 37-710 Żurawica,

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/2.

 

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł. - działkę nr 1180 o pow. 0,07 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 177,17 m.kw.,   położoną: 37-710 Żurawica, Kosienice, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/xxxxxxxx/2 ------  GODZ. 11:30

położonej: , Kosienice, 37-710 Żurawica,

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/2.

 

Suma oszacowania wynosi 82 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O. w Przemyślu 35 1500 1634 1216 3004 7972 0000. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargZgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700 Przemyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

 

Agnieszka Bandosz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dymitrów Duży, Dymitrów Duży (podkarpackie). Działka numer: 379

Dymitrów Duży, 39-450, Dymitrów Duży, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 900 zł
Cena oszacowania: 1 200 zł

Dom w miejscowości Nowy Dzików, Nowy Dzików 111 (podkarpackie). Działka numer: 447

Nowy Dzików 111, 37-632, Nowy Dzików, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 108 750 zł
Cena oszacowania: 145 000 zł

Grunt w miejscowości Otałęż, Otałęż (podkarpackie). Działka numer: 69/4

Otałęż, 39-306, Otałęż, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 2 115 zł
Cena oszacowania: 2 820 zł