Dodano dnia: 2021-12-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kościernica, Mirotki 5a (zachodniopomorskie). Działki numer: 15/2, 15/1

Mirotki 5a, 76-010, Kościernica, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura:  Km 218/18
Obszar działki: 0,7500 ha
Cena wywołania: 366 300 zł
Cena oszacowania: 488 400 zł
Wadium: 48 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Maciej Kucharski

Kancelaria Komornicza, ul. Zwycięstwa 40, Koszalin,  75-037 Koszalin

tel. 943423989 / fax. 943423989

Sygnatura: Km 218/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Generała Władysława Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 2A,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest********** *********** ********** położonej przy  ,Kościernica-Mirotki,  76-010 Polanów, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Gen. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
- działka gruntu nr 15/1 o powierzchni 0,2035 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o ogrzewanej powierzchni użytkowej parteru 98,07 m2 + 35,82 m2 ogrzewanej powierzchni poddasza oraz częściowo wykończonego lub niewykończonego poddasza 56,28 m2, - niezabudowana działka gruntu nr 15/2 o powierzchni 0,5547 ha

Suma oszacowania wynosi 488 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 366 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 3 O. w Koszalinie 40 1500 1096 1210 9008 8957 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Generała Władysława Andersa 17, Koszalin, 75-950  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Kucharski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Białka, Białka (zachodniopomorskie). Działka numer: 254/5

Białka, 78-421, Białka, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 30 467 zł
Cena oszacowania: 45 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Karsko, Pionierów 14/3 (zachodniopomorskie)

Pionierów 14/3, 74-305, Karsko, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
e-licytacja
Cena wywołania: 172 500 zł
Cena oszacowania: 230 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Koszalin, Dąbka 3A/1 (zachodniopomorskie)

Dąbka 3A/1, 75-354, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 220 725 zł
Cena oszacowania: 294 300 zł