Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Korzeniówka, Topolowa 18 (mazowieckie). Działki numer: 45/6, 45/7

Topolowa 18, 05-504, Korzeniówka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-23
Obszar działki: 0,2132 ha
Cena wywołania: 417 750 zł
Cena oszacowania: 557 000 zł
Wadium: 55 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Arkadiusz Ciepieniak
Kancelaria Komornicza nr I w Grójcu
05-600 Grójec Sportowa 7/114

www.grojeckomornik.pl
  Km 948/17
         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej 05-504 Tarczyn, Korzeniówka, ul. Topolowa, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/xxxxxxxx/4 (działki nr 45/7 i 45/6 o pow. 0,2132 ha).
Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 158,04 m2 z garażem o powierzchni użytkowej 25,12 m2. Działki nr 45/6 o powierzchni 0,0948 ha i działka nr 45/7 o powierzchni 0,1184 ha graniczą ze sobą i tworzą kompleks. Działki położone w terenie z częściową dostępnością do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej do szamba. Stan na dzień sporządzenia protokołu opisu i oszacowania (styczeń 2018 rok).
Suma oszacowania wynosi 557 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 417 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 700,00 zł. Rękojmia musi wpłynąć na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 20 10204317 2006 0000 2009 4817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywca licytacyjny ma obowiązek odprowadzić 2 % PCC.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania wraz z operatem biegłego w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1034/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                    Arkadiusz Ciepieniak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, 1 Maja 10/4 (mazowieckie)

1 Maja 10/4, 02-495, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 179 232 zł
Cena oszacowania: 238 976 zł

Nieruchomość w miejscowości Nowa Kornica, Nowa Kornica (mazowieckie)

Nowa Kornica, 08-205, Nowa Kornica, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 494 625 zł
Cena oszacowania: 659 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Wola Pniewska, Wola Pniewska (mazowieckie)

Wola Pniewska, 05-652, Wola Pniewska, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 13 000 zł
Cena oszacowania: 19 500 zł