Dodano dnia: 2022-06-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koryciski, Koryciski 14 (podlaskie). Działka numer: 119

Koryciski 14, 17-204, Koryciski, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura:  Km 3560/20
Obszar działki: 0,33 ha
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł
Wadium: 10 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Patryk Capała

Kancelaria Komornicza, Żwirki i Wigury 15,  Bielsk Podlaski,   17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 730 4787 / fax. 

Sygnatura: Km 3560/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bielsku Podlaskim Patryk Capała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-08-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** *****  położonej przy  ,Koryciski,  17-204 Dubicze Cerkiewne , dla której  Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce  (adres: ul. Warszawska 87, Hajnówka, 17-200 Hajnówka)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BI2P/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 119 o powierzchni 0,33ha, użytki to grunty zabudowane i pastwiska klasy V i VI (zabudowę stanowi budynek mieszkalny i budynki inwentarsko-składowe)

Suma oszacowania wynosi 101 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 07 1020 1332 0000 1402 0032 2107.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski, 17-100  Bielsk Podlaski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Patryk Capała

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Konopnickiej 2B/13 (podlaskie)

Konopnickiej 2B/13, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 176 625 zł
Cena oszacowania: 235 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Skłodowskiej-Curie 8/19 (podlaskie)

Skłodowskiej-Curie 8/19, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 50 850 zł
Cena oszacowania: 67 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Hajnówka, Reja 1A/31 (podlaskie)

Reja 1A/31, 17-200, Hajnówka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 124 476 zł
Cena oszacowania: 165 969 zł