Dodano dnia: 2022-01-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Konstantynów Łódzki, Letniskowa 24 (łódzkie). Działka numer: 22

Letniskowa 24, 95-050, Konstantynów Łódzki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-02
Sygnatura: KM 573/13
Obszar działki: 0,5372 ha
Cena wywołania: 79 600 zł
Cena oszacowania: 119 400 zł
Wadium: 11 940 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Justyna Moszczyńska 

Kancelaria Komornicza nr VI w Pabianicach, WARSZAWSKA 44/50, PABIANICE, 95-200 Pabianice

tel. 42 2154381 / fax. 42 2154381

Sygnatura: KM 573/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Justyna Moszczyńska  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2022 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy ulicy Partyzanckiej 105/127, 95-200 Pabianice, pokój w.cywilny, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Letniskowa 24, 95-050 Konstantynów Łódzki , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji będzie niewydzielony udział w wysokości 7/24 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Letniskowej 24, województwo łódzkie, powiat pabianicki, obręb K-7 na działce o numerze ewidencyjnym 22 o powierzchni 0,5372ha należący do *** ****

Suma oszacowania wynosi 119 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Pabianice 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Justyna Moszczyńska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tuszyn, Polna 13 (łódzkie). Działka numer: 446

Polna 13, 95-080, Tuszyn, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 153 000 zł
Cena oszacowania: 204 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Skierniewice, Sobieskiego 47/51/70 (łódzkie)

Sobieskiego 47/51/70, 96-100, Skierniewice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 160 350 zł
Cena oszacowania: 213 800 zł

Grunt w miejscowości Łódź, Dworcowa 32F (łódzkie). Działka numer: 27/10

Dworcowa 32F, 92-636, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 171 750 zł
Cena oszacowania: 229 000 zł