Dodano dnia: 2022-04-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Konin, Graniczna 25 (wielkopolskie). Działka numer: 128/1

Graniczna 25, 62-510, Konin, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-27
Sygnatura:  Kmn 5/22
Obszar działki: 0,2633 ha
Cena wywołania: 177 750 zł
Cena oszacowania: 237 000 zł
Wadium: 23 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Roberta Szymczaka Koninie

Kancelaria Komornicza, Energetyka 4, Konin,  62-510 Konin

tel. 63 275 70 03 / fax. 63 275 70 03

Sygnatura: Kmn 5/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Roberta Szymczaka Koninie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** **** położonej przy Graniczna 25, 62-510 Konin, dla której Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny (adres: ul. ul.Chopina 28, Konin, 62-510 Konin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 237 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A o / Słupca 82 1020 2212 0000 5102 0302 5392.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400  Słupca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Roberta Szymczaka Koninie

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Konin, 11 Listopada 33/71 (wielkopolskie)

11 Listopada 33/71, 62-510, Konin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 86 550 zł
Cena oszacowania: 115 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Konin, Dworcowa 9/70 (wielkopolskie)

Dworcowa 9/70, 62-510, Konin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 64 275 zł
Cena oszacowania: 85 700 zł