Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Komorniki, Komornicka 53 (wielkopolskie). Działka numer: 460/1

ul. Komornicka 53, 62-052, Komorniki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-16
Sygnatura: KM 214/20
Obszar działki: 0,0760 ha
Cena wywołania: 300 525 zł
Cena oszacowania: 400 700 zł
Wadium: 40 070 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

  Poznań, dnia 2021-11-18

Zastepca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasza Dykiera

Komornik Sądowy Dominik Grundwald

Kancelaria Komornicza nr II

ul.Głogowska 144/3 , 60-205 Poznań

Sygn.akt KM 214/20

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznaniu Łukasza Dykiera Komornik Sądowy Dominik Grundwald   zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-12-2021 r.  o godz. 10:00 w Sali Nr 1.07 

Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu , ul. Kamiennogórska 26 Poznań odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Komorniki, przy ul. Komornicka 53 stanowiącej własność dłużnika:

*********** ***********

posiadającej założoną księgę wieczystą w: Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nrPO2P/xxxxxxxx/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  400.700,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania to jest kwotę:    300.525,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości to jest 40.070,00 zł.  w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasza Dykiera Komornika Sądowego Dominika Grundwalda  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Możliwe jest także wpłacenie rękojmi na rachunek bankowy komornika  PKO BP I O Poznań
nr rachunku 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337 z zastrzeżeniem, że uznanie na rachunku komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, to jest najpóźniej w dniu 15-12-2021 r.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu będzie można przegladać protokół opisu i oszacowania znajdujący się w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                         Zastępca Komornika Sądowego Łukasza Dykiera

                                                                                                                         Komornik Sądowy

 

                                                                                                                        Dominik Grundwald

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Borek Wielkopolski, Rynek 18, 19 (wielkopolskie)

Rynek 18, 19, 63-810, Borek Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 1 294 002 zł
Cena oszacowania: 1 725 336 zł

Dom w miejscowości Godziszewo, Godziszewo (wielkopolskie). Działki numer: 61/3, 61/1, 45

Godziszewo, 64-231, Godziszewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 387 750 zł
Cena oszacowania: 517 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Leszno, Dąbrowskiego 43/5 (wielkopolskie)

Dąbrowskiego 43/5, 64-100, Leszno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 202 500 zł
Cena oszacowania: 270 000 zł