Dodano dnia: 2021-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koluszki, Świerkowa 17 (łódzkie). Działka numer: 3500

Świerkowa 17, 95-040, Koluszki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-30
Sygnatura: Km 2822/18
Obszar działki: 0,1001 ha
Cena wywołania: 180 750 zł
Cena oszacowania: 241 000 zł
Wadium: 24 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: Km 2822/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-12-2021 o godz. 11:25 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 32, 95-060 Brzeziny, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Świerkowa 17,działka nr 3500, obr. 6, 95-040 Koluszki, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:

1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostąjącej. Budynek parterowy bez podpiwniczenia z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy ok. 196 m2 i powierzchni użytkowej budynku ok. 230 m2. Teren działki nr 3500 o powierzchni 1001 m2 jest uzbrojony w następujące media instalacyjne: sieć wodociągową, sieć energii elektrycznej, sieć gazową oraz sieć teleinformatyczną. Na działce znajduje się szambo, działka ogrodzona

Suma oszacowania wynosi 241 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 32, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Głuchów, Głuchów 11 (łódzkie). Działka numer: 132/3

Głuchów 11, 99-311, Głuchów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 80 733 zł
Cena oszacowania: 121 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Pabianice, Zamkowa 37/11 (łódzkie)

Zamkowa 37/11, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 154 667 zł
Cena oszacowania: 232 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Zduńska Wola, Wojsławice 103A (łódzkie)

Wojsławice 103A, 98-220, Wojsławice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 903 333 zł
Cena oszacowania: 1 355 000 zł