Dodano dnia: 2022-05-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koluszki, Polna 32 (łódzkie). Działka numer: 175/2

Polna 32, 95-040, Koluszki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-08
Sygnatura: Km 532/10
Obszar działki: 465 m2
Cena wywołania: 300 000 zł
Cena oszacowania: 450 000 zł
Wadium: 45 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: Km 532/10

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2022 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 32, 95-060 Brzeziny, pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Polna 32,działka nr 175/2, 95-040 Koluszki, Obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, działka nr 175/2 o powierzchni 465 m2. Działka położona jest po zachodniej stronie ulicy Polnej będącej drogą publiczną. Budynek jest obiektem piętrowym ze strychem, podpiwniczony, wyposażony jest w miejską sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazową, sieć energii elektrycznej i sieć teleinformatyczną. Powierzchnia użytkowa wynosi: 170 m2 .

Suma oszacowania wynosi 450 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 32, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Koluszki, Armii Krajowej 40 (łódzkie)

Armii Krajowej 40, 95-040, Koluszki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 64 840 zł
Cena oszacowania: 97 260 zł