Dodano dnia: 2022-01-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koło, Koło 37 (lubuskie). Działka numer: 81/1

Koło 37, 68-343, Koło, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Sygnatura:  KM 243/19
Obszar działki: 0,2255 ha
Cena wywołania: 80 666 zł
Cena oszacowania: 121 000 zł
Wadium: 12 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Michał Kupny

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary,  68-200 Żary

tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79

Sygnatura: KM 243/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Koło gm. Brody,  68-343 Brody, dla której SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , ŻARY, 68-200 ŻARYprowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/ŻARY 45 1020 5460 0000 5102 0005 9212.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Spokojna 20/ , Żary, 68-200  Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Kupny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kalsk, Kalsk (lubuskie). Działka numer: 156/17

Kalsk, 66-100, Kalsk, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 274 000 zł
Cena oszacowania: 411 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Ignacego Krasickiego 39/6 (lubuskie)

Ignacego Krasickiego 39/6, 65-512, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 204 150 zł
Cena oszacowania: 272 200 zł

Grunt w miejscowości Radowice, Radowice (lubuskie). Działki numer: 135/7, 135/6

Radowice, 66-132, Radowice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 53 775 zł
Cena oszacowania: 71 700 zł