Dodano dnia: 2022-04-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koleczkowo, Przemysłowa 11 (pomorskie). Działka numer: 292/17

Przemysłowa 11, 84-207, Koleczkowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura: Km 3496/19
Obszar działki: 4900,00 m2
Cena wywołania: 680 250 zł
Cena oszacowania: 907 000 zł
Wadium: 90 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 3496/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą przy Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, pokój 144, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Katarzyna Ruszel, położonej przy Przemysłowa 11, 84-207 Koleczkowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/6
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/17 o powierzchni 4.900 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący w stanie surowym zamkniętym. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1ZW9xp_UrPbkqs3xCaAoJTkk2ZLMpIOYu/view

Suma oszacowania wynosi 907 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 680 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdańsku 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wejherowie mieszczącym się pod adresem: Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie Adm.-0100-80/19 protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości przed terminem licytacji będzie można przeglądać w czytelni akt po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu Sekcji do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Adam Grzona

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Legionów 102B/23 (pomorskie)

Legionów 102B/23, 81-408, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 281 250 zł
Cena oszacowania: 375 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Slupsk, Raszyńska 3/18 (pomorskie)

Raszyńska 3/18, 76-200, Slupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 163 881 zł
Cena oszacowania: 218 509 zł

Nieruchomość w miejscowości Luzino, Tadeusza Kościuszki (pomorskie)

Tadeusza Kościuszki, 84-242, Luzino, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 37 725 zł
Cena oszacowania: 50 300 zł