Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kołczyn, Dworcowa 2 (lubuskie). Działka numer: 490/1

Dworcowa 2, 66-435, Kołczyn, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-16
Sygnatura:  Km 1164/14
Obszar działki: 0,2000 ha
Cena wywołania: 179 325 zł
Cena oszacowania: 239 100 zł
Wadium: 23 910 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie

Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin,  69-200 Sulęcin

tel. 957559090 / fax. 957559090

Sygnatura: Km 1164/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2022 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 , pokój 13,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ** ** położonej przy  ,Kołczyn,  66-439 Krzeszyce , dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Sulęcin , 69-200 Sulęcin )  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-02-2022r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników **** ******** położonej: 66-435 Krzeszyce, Kołczyn, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/xxxxxxxx/2] Suma oszacowania wynosi 239 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Kołczyn ul. Dworcowa nr 2, w obrębie 0006–Kołczyn, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie. W skład nieruchomość wchodzi zabudowana działka gruntu nr 490/1 o powierzchni 0,20 ha (2000 m2)-oznaczenie użytku symbolem B, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej tereny mieszkaniowe. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy wynoszącej 75 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 89,16 m2oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy wynoszącej 16 m2. Na działce usytuowane są również dwa blaszane kontenery wykorzystywane jako obiekty garażowe – kontenery te nie są trwale z gruntem związane i nie stanowią części składowej szacowanej nieruchomości. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 239 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 30, 69-200  Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Małuszek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zielona Góra, Zatonie (lubuskie). Działka numer: 247

Zatonie, 66-004, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 314 250 zł
Cena oszacowania: 419 000 zł

Dom w miejscowości Zielona Góra, Rezedowa 8 (lubuskie). Działka numer: 479

Rezedowa 8, 65-012, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 194 000 zł
Cena oszacowania: 291 000 zł

Dom w miejscowości Sława, Sława (lubuskie). Działki numer: 158, 541/1, 420, 541/2

Sława, 67-410, Sława, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 383 805 zł
Cena oszacowania: 575 707 zł