Dodano dnia: 2022-02-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koczargi Nowe, Bugaj 38C (mazowieckie). Działka numer: 108/3

Bugaj 38C, 05-082, Koczargi Nowe, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Sygnatura: Km 831/21
Obszar działki: 0,3374 ha
Cena wywołania: 994 650 zł
Cena oszacowania: 1 326 200 zł
Wadium: 132 620 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Piotr Tyburski

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 42, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 227244413 / fax.

Sygnatura: Km 831/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Piotr Tyburski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników **** ******** położonej przy Bugaj 38C , 05-082 Koczargi Nowe, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 1 326 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 994 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 132 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S A 53 12406380 1111 0010 6624 2342.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Tyburski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Jana Karola Chodkiewicza 3/miejsca postojowe nr 7, 89 i 90 (mazowieckie)

Jana Karola Chodkiewicza 3/miejsca postojowe nr 7, 89 i 90, 02-593, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 64 348 zł
Cena oszacowania: 85 797 zł

Mieszkanie w miejscowości Pułtusk, Piotra Skargi 11/13//8 (mazowieckie)

Piotra Skargi 11/13//8, 06-100, Pułtusk, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-22
Cena wywołania: 143 025 zł
Cena oszacowania: 190 700 zł

Dom w miejscowości Ślepkowo Królewskie, Ślepkowo Królewskie 1 (mazowieckie). Działki numer: 32/2, 32/3

Ślepkowo Królewskie 1, 09-451, Ślepkowo Królewskie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-04
e-licytacja
Cena wywołania: 132 000 zł
Cena oszacowania: 17 600 zł