Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kocewia Duża, Kocewia Duża 7 (wielkopolskie). Działka numer: 62/2

Kocewia Duża 7, 62-652, Kocewia Duża, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura:  Km 608/20
Obszar działki: 0,8200 ha
Cena wywołania: 75 225 zł
Cena oszacowania: 100 300 zł
Wadium: 10 030 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Barbara Majewska-Murakowska

Kancelaria Komornicza, Włocławska 3, Koło ,  62-600 Koło

tel. 63 27 24 699 / fax. 

Sygnatura: Km 608/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 22,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** ********* położonej przy  ,Kocewia Duża,  62-652 Chodów, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Włocławska 4 , Koło, 62-600 Koło)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 62/2 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,8200 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni użytkowej 83,44m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 195,98m2. Oba budynki są w złym stanie technicznym. Przedmiotowa działka gruntu znajduje się na terenie przeznaczonym pod tereny wielofunkcyjnego rozwoju gminy.

Suma oszacowania wynosi 100 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP KOŁO 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Włocławska 4, Koło, 62-600  Koło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Barbara Majewska-Murakowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chodzież, Wiejska (wielkopolskie). Działki numer: 339/1, 337, 338/1

Wiejska, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 499 446 zł
Cena oszacowania: 665 928 zł

Mieszkanie w miejscowości Koźmin Wielkopolski, Tysiąclecia 7/1 (wielkopolskie)

Tysiąclecia 7/1, 63-720, Koźmin Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 83 250 zł
Cena oszacowania: 111 000 zł

Dom w miejscowości Leszno, Dąbrówki 12a (wielkopolskie). Działka numer: 296

Dąbrówki 12a, 64-100, Leszno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł